Η αγαστή συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων έχουν θετικές επιδράσεις στους μαθητές μας. Η επικοινωνία, η αγάπη και η προσέγγιση μας προς τους μαθητές μας, διαμορφώνει την ποιότητα και την ουσία του εκπαιδευτικού μας έργου.