Οι καθηγητές που διδάσκουν σήμερα στα Φροντιστήριά μας είναι πτυχιούχοι αγγλικής φιλολογίας σε πανεπιστήμια της Αγγλία και Αμερική. Παρακολουθούν σεμινάρια και σε πολλές περιπτώσεις, μετεκπαιδεύονται σχετικά με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται σε πρότυπα σχολεία του εξωτερικού.