Διατηρώντας το ποιοτικό επίπεδο σπουδών υψηλό και δεδομένης της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η φροντιστηριακή εκπαίδευση των παιδιών, παρέχουμε οικονομικά δίδακτρα και ειδικές τιμές σε αδέρφια, φοιτητές και άνεργους.