Πιστοποιητικά Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Το επίπεδο γνώσης μιας ξένης γλώσσας ποικίλει αρκετά από άτομο σε άτομο, καθώς η άριστη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας που επιτρέπει την απόλυτα άνετη χρήση του γραπτού και του προφορικού λόγου δεν είναι εύκολη και απαιτεί μεγάλη αφοσίωση.

Κάθε μέρα όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσα δεν είναι πια ένας στόχος αλλά το μέσο για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη επικοινωνούν καθημερινά προφορικά και γραπτά ΜΟΝΟ στα αγγλικά χωρίς να είναι η μητρική τους γλώσσα ενώ μόνο 400 εκατομμύρια επικοινωνούν έχοντας τη γλώσσα ως μητρική τους.

Μας εμπιστεύεστε το μέλλον των παιδιών σας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις καλύτερες, συμφέρουσες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας. Φροντίζουμε οι μαθητές μας να γνωρίσουν την Αγγλική κουλτούρα εξασφαλίζοντας την άριστη μάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Στόχος μας δεν είναι απλά η απόκτηση ενός πιστοποιητικού ή πτυχίου. Στόχος μας είναι η πραγματική και ουσιαστική γνώση. Η πιστοποίηση και το πτυχίο είναι το αποτέλεσμα της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τώρα  και στο μέλλον.

Μέσα από αυστηρό προγραμματισμό, ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και ειδικά σχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα φοίτησης, τα φροντιστήριά μας προετοιμάζουν τους μαθητές μας για την απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας:

Πιστοποιητικό Michigan

Tο Πανεπιστήμιο του Michigan των Η.Π.Α., έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα τρία καλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνα. Τα πτυχία Competency και Proficiency είναι επίσημα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία και τυγχάνουν αναγνώρισης τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Πιστοποιητικό Cambridge

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE(proficiency). Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια, εργοδότες και εκπαιδευτικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Πιστοποιητικό Palso

Οι εξετάσεις PALSO διεξάγονται πανελλήνια δύο φορές τον χρόνο στα επίπεδα Beginners, Elementary και Basic. Οι πρώτες εξετάσεις PALSO έγιναν το 1981 και διεξάγονται ανελλιπώς έκτοτε έχοντας καθιερωθεί στην συνείδηση των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών.

Πιστοποιητικό Tie

Το TIE – πτυχίο Αγγλικών (Test of Interactive English) είναι ένας, σχετικά, νέος τρόπος εξέτασης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας.Οι TIE Exams αριθμούν περίπου 8 χρόνια συστηματικής διοργάνωσης, ο φορέας απονομής είναι το Gatehouse Awards, το οποίο με τη σειρά του έχει διαπιστευτεί από το OFQUAL. Στη χώρα μας, τα πτυχία TIE αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για τα επίπεδα Β1/Β2, C1/C2

Πιστοποιητικό Edexcel

Οι εξετάσεις LONDON TESTS διεξάγονται στην Ελλάδα από την πανελλήνια ομοσπονδία κέντρων ξένων γλωσσών στα επίπεδα μέτριας γνώσης, καλής γνώσης, πολύ καλής γνώσης και άριστης γνώσης. Εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.(Μάιο και Δεκέμβριο). Τα πιστοποιητικά London Tests of English αναγνωρίζονται από τον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθεις είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας. Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο)

Κατανοώντας τις απαιτήσεις σας ως γονείς για μια ποιοτική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας προσπαθούμε να επιμορφωνόμαστε συνεχώς και να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά, γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή των καινούριων τεχνολογιών στο τομέα της εκμάθησης των ξένων γλωσσών.