Το πρόγραμμα εισάγει ομαλά τα παιδιά στη γραφή, την ανάγνωση, την αναγνώριση βασικών τύπων γραμματικής και την επικοινωνία,