Ο μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι θετικός και καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τους μαθητές μας να παρακολουθούν ολιγομελή τμήματα καθώς μαθαίνουν καλύτερα κι έχουν καλύτερες επιδόσεις.