Η εισαγωγή των παιδιών στην αγγλική γλώσσα σε νεαρή ηλικία τα βοηθά να μάθουν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, όπως ακριβώς και τη μητρική τους γλώσσα.