Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια. Όσο αναφορά το μάθημα είναι πάρα πολύ ευχάριστο καθώς περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Το μάθημα γίνεται πάρα πολύ αναλυτικό και επιμένουν πάρα πολύ στα μαθήματα ώστε να γίνουν κατανοητά από κάθε παιδί.